Föreläsningar

Foto: Monica Atterberg

Att undervisa och föreläsa är roligt och jag tar gärna på mig fler uppdrag.

Jag har vid ett flertal tillfällen blivit anlitad av Mittuniversitetets journalistutbildning för att leda lektioner och seminarier, textgranska, undervisa i hur man gör radio och berätta om frilansandets grunder. Elever och studenter brukar ge mig gott betyg.

Jag har också anlitats av Journalistförbundet för att leda kurser för frilanskollegor.

Jag föreläser också gärna om ämnen jag satt mig in i som reporter och om mina olika yrkesroller, se exempel nedan. 

Exempel på kurser/föredrag
Grundkurs i frilansande
Journalistiskt skrivande
Porträttjournalistik
Reportageskrivande
Det levande radioreportaget
Prata i radio och podd
Om syntolkning
Kai Gullmar, schlagerkompositör
ingela@ingelahofsten.se
070 375 55 70