Lektörstjänster

Har du en bok på g?

Att anlita en lektör är ett sätt att utvecklas som författare. Du får en professionell blick på ditt manus. Jag erbjuder olika slags tjänster:

Lektör

Som lektör läser jag ditt manus utifrån parametrar som dramaturgi, struktur, karaktärer, dialog och gestaltning. Du får ett utlåtande på minst fyra sidor, inklusive ett förslag till handlingsplan.

Här hittar du min prislista.

.Här hittar du mina skrivtips.

Så tycker författarna

"Dina synpunkter på mitt manus var raka och precisa, kloka och logiska och
lätta att ta till sig utan att jag kände mig refuserad, utan tvärtom sporrad."
Sabine Schulz-Svensson

"Ingela Hofsten gav mig fin, konstruktiv feedback och utvecklande kommentarer på min kommande roman. Som lektör är hon grundlig och samtidigt omtänksam."
Monica Ivesköld

"Tack för du gjort ett så gediget och noggrant lektörsutlåtande! Du ger mig
tydliga indikationer på vad jag bör se över och vad som är mina styrkor."
Linda Schönbeck   

Förstakapitel-analys

Första kapitlet i en roman är oftast avgörande för om ett förlag ska ge det en chans. Samma sak gäller de flesta läsare. I förstakapitel-analysen tittar jag på om öppningen på boken lockar till fortsatt läsning. Du får ett utlåtande på en halv till en sida.

Här hittar du min prislista.

Redaktör

Som redaktör lägger jag till en extra granskande blick vad gäller fakta och logik, samt stavning, grammatik och andra språkligheter. Du får tillbaka ditt manus med mycket utförliga kommentarer.

Kontakta mig för offert.


Livsberättare/spökskrivare

Vill du bevara dina minnen till eftervärlden? Som livsberättare intervjuar jag dig och skriver eller gör en ljudande berättelse. I båda fallen är det din röst som ska höras. Jag erbjuder också vägledning för dig som själv vill skriva din livsberättelse.

Kontakta mig för offert.


ingela@ingelahofsten.se
070 375 55 70