Språkgranskning och korrekturläsning

Språkpolis – javisst! Ja, jag medger att jag är en av de där odrägliga människorna som har
svårt att hålla tungan eller fingrarna i styr då jag ser någon skriva eller säga ”han gav hans
bror en bulle”, eftersom den sortens språkfel gör budskapet otydligt. 

Jag har också svårt för särskrivningar och texter med vingligt användande av de och dem. Samtidigt är jag givetvis
medveten om att språket lever och alltid har förändrats. Numera reagerar jag knappt på
uttryck som ”innan jul”, har med glädje anammat ordet ”hen” och skriver själv ibland att
något kommer ske, utan ”att” mellan ”kommer” och verbet.
Men min språkkänsla gör mig ändå till en säker språkgranskare och jag tar gärna på mig fler sådana uppdrag.

Kontakta mig för offert. 

ingela@ingelahofsten.se
070 375 55 70