CV


Erfarenheter journalistik
Frilansjournalist sedan 1992.
Reporter och redaktör/programledare SR P4 och SR P2 1993–1996. 

Kulturredaktör Sundsvalls tidning sommaren 2005.
Redaktör tidningen Skopet 2004–2006.

Reporter Oskarshamns-tidningen sommaren 2018.
Har också vid flera tillfällen medverkat vid katastrofövningar
anordnade av MSB, som "reporter" och "redaktör".


Annan arbetslivserfarenhet

Innan jag blev journalist jobbade jag i förskola, butik och restaurang, som brevbärare,
biblioteksassistent, kulturassistent och
som grovarbetare vid en arkeologisk 
utgrävning.

Utbildning
Journalistlinjen vid Kalix folkhögskola (1991–1992), skriva reportage Mitthögskolan,
musikvetenskap och etnologi Stockholms universitet, diverse fortbildningskurser på Fojo
(fortbildning för journalister vid Kalmar universitet) samt i Journalistförbundets,
Dramatiska 
institutets och Pressinstitutets regi.
Skrivpedagogutbildning 2013.
Lektörsutbildning 2017.

Återkommande uppdragsgivare
 Tidningar om pedagogik, som Folkhögskolan, Grundskolan, Förskolan, Specialpedagogik, Förskoletidningen.
 Fackförbundstidningar som Chefen i fokus, Vision, Kommunalarbetaren.
Kulturtidskrifter som Opus, Hemslöjd, Turist.
Taltidningarna Spotlight och Läns- och Riksnytt.

Svensk Biblioteksförening.

Föreläsningar & undervisning
Jag föreläser återkommande om mina yrkeskunskaper och om ämnen jag satt mig in i som reporter.
Jag är också då och då gästlärare vid Mittuniversitetets journalistutbildning och har bland annat undervisat i

reportageskrivande och i att göra radio. Läs mer här.

Manusutveckling
Som diplomerad lektör tar jag på mig uppdrag att lektörs- och redaktörsläsa bokmanus. Läs mer här.

Syntolkning
Jag är också syntolk, det vill säga tolkar film, teater och annat för synskadade. Läs mer här.

ingela@ingelahofsten.se
070 375 55 70